Komisja Stopni Instruktorskich


hm. Anna Oliwkowska-Wójcik - przewodniczący
hm. Marta Borkowska - członkini
hm. Wojciech Chwil - członek
phm. Aleksandra Lubońska - członkini
phm. Kamila Pietruszyńska - członkini
phm. Bartłomiej Zych - członek

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Zespół odpowiedzialny za wspieranie rozwoju kadry poprzez stopnie instruktorskie.  Wspiera także opiekunów prób w pełnieniu ich funkcji, m. in. wspólnie z HZKK organizuje warsztaty opiekunów prób instruktorskich. Oprócz pracy na posiedzeniach, monitoruje postępy kandydatów do stopni, odwiedzając ich środowiska działania.

Regulamin działania Komisji dostępny jest Tutaj.

Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2023/2024 odbywać będą się w terminach:

  29.12.2023 g. 17.30
  22.01.2024 g. 18.00
  08.02.2024 g. 17.30
  04.03.2024 g. 18.00
  11.04.2024 g. 17.30
  06.05.2024 g. 18.00
  03.06.2024 g. 18.00
  13.06.2024 g. 17.30

Ankieta do przesyłania zgłoszeń na posiedzenie KSI

Lista dostępnych opiekunów prób instruktorskich: kliknij tutaj

Wniosek o otwarcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o otwarcie próby na stopień podharcmistrza

Wniosek o zamknięcie próby na stopień przewodnika

Wniosek o zamknięcie próby na stopień podharcmistrza