Redakcja „Złotej Lilijki”


Zespół opracowujący i wydający hufcowy dwumiesięcznik instruktorski „Złota Lilijka”, służący instruktorskiemu samodoskonaleniu przez wymianę myśli i opinii, dzielenie się inspiracjami i pomysłami, upowszechnianie dorobku prób wędrowniczych i instruktorskich itp. Zespół ten nadal poszukuje współpracowników – reporterów, grafików, edytorów, fotografów.

Redaktor naczelną jest hm. Marta Borkowska

Kontakt z zespołem: marta.adamczyk@zhp.net.pl