Sąd Harcerski


hm. Agnieszka Olejniczak
Przewodnicząca Sądu Harcerskiego
hm. Ewa Margańska
Wiceprzewodniczący Sądu Harcerskiego
hm. Paweł Kolczyński
Członek Sądu Harcerskiego

Kompetencje

Zgodnie z § 55 Statutu ZHP:
1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów.
2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków.

Kontakt:

– Przewodnicząca Sądu Harcerskiego: agnieszka.olejniczak@zhp.net.pl

[Form id=”1″]