Kapituła Odznaczeń


Zespół odpowiedzialny za motywowanie kadry hufca poprzez występowanie o nagrody i odznaczenia ZHP oraz państwowe, wyróżnienia, zgłaszanie kandydatur w plebiscytach, listy gratulacyjne, podziękowania itp.  Monitoruje także jubileusze służby instruktorskiej, przygotowując odpowiednie pamiątki. Kapituła ponadto spisuje i archiwizuje przebieg służby instruktorskiej członków kadry hufca.

Przewodniczącą Kapituły jest hm. Marta Borkowska

Kontakt z zespołem: marta.adamczyk@zhp.net.pl