Z żałobnej karty


275503455_5248285795222614_6316293932169457981_n
11 marca odeszła pełnić Wieczną Wartę harcmistrzyni Regina Zwierowicz.
Urodziła się 5 maja 1932 r. w Sarnach, mieście na Podolu nad rzeką Słucz (obecnie zach. Ukraina). Wraz z rodzicami i bratem w ramach repatriacji w 1944 roku dociera do Chełma Lubelskiego. Razem z bratem wstępuje we wrześniu 1944 r. do tworzonej na tym terenie drużyny harcerskiej. W czerwcu 1945 r. docierają do Wyrzyska, tam również wstępuje do szkolnej drużyny harcerek. Jednak to nie koniec tułaczki. W następnym roku przybywają do Bydgoszczy i tu osiedlają się na stałe. Druhna Regina kontynuuje naukę w szkole powszechnej przy ulicy Dąbrowskiego. W szkole działa 8 BDH im. Marii Konopnickiej, do której wstąpiła i pełniła funkcję zastępowej. W 1948 r. rozpoczęła naukę w Żeńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy. Przy liceum działała 2 BDH im. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w szczepie składającym się z trzech drużyn. Druhna Regina Zwierowicz zostaje jedną z drużynowych. W roku 1949 otrzymuje stopień drużynowa po próbie. W roku 1950, podobnie jak wielu harcerzy, po wchłonięciu ZHP w struktury ZMS, zawiesiła swoją działalność. Po reaktywacji ZHP w 1956 r. ponownie włącza się do aktywnej działalności harcerskiej. Otrzymuje propozycję utworzenia drużyny przy I Liceum Ogólnokształcącym przy Placu Wolności w Bydgoszczy, tworząc 2 ŻBDH im. Marii Skłodowskiej Curie – „Dwójkę”. Drużyna w krótkim czasie rozrasta się tworząc szczep, na którego czele stanęła Druhna Regina. W tym czasie „Dwójka” była jedną z najlepszych drużyn w mieście, cieszyła się poważaniem władz szkolnych, ale również życzliwością społeczeństwa. Drużynowa bardzo aktywnie działa przy organizowaniu Akcji letniej i Zimowej nie tylko dla swojej drużyny, ale współorganizując obozy dla Komendy Hufca Bydgoszcz: w Woziwodzie, Karwicach, w Tleniu i w Dębkach. W roku 1958 zostaje podharcmistrzynią, a 1960 r. uzyskuje stopień harcmistrza. W tym też roku organizuje obóz w Suchej Wodzie dla Bydgoskiej Chorągwi ZHP. Obozy, które organizowała dla drużyny: począwszy od 1958 do1968 r. odbywały się w Ocyplu, Jordanowie, Szczawie, Pogorzelicy, Pobierowie, Fromborku, Zakopanym. Obozy i zimowiska zawsze były wspaniale zorganizowane i pozostawiły dla uczestniczek niezatarte wspomnienia wspaniałych dni. Była współorganizatorką kursu dla nauczycieli instruktorów harcerskich. Organizowała spotkania z interesującymi ludźmi m.in. z Aleksandrem Kamińskim, ludźmi kultury i nauki.
Pełniła też szereg odpowiedzialnych funkcji: w1957 r. jako członek Komendy Ośrodka ZHP Bydgoszcz-Miasto, w 1958 r. Kierownik Zespołu Drużyn Szkół średnich przy Komendzie Hufca, w 1959 r. instruktorka ds. organizacji drużyn przy Komendzie Hufca, w 1960 r. zastępca komendanta Hufca Bydgoszcz-Miasto, w 1963 r. aktywnie działa w składnicy harcerskiej, w 1967 r. zakończyła swoją czynną działalność w drużynie. W latach 1969-70 była członkiem Komisji Rewizyjnej Komend Chorągwi i Hufca Bydgoszcz-Miasto. Wśród kilkunastu odznaczeń i wyróżnień za aktywną działalność w ZHP otrzymała: Odznakę Przyjaciel Dziecka, Honorową Odznakę –Tropimy Tradycje Tysiąclecia, Odznakę Zasłużony Obywatel Miasta Bydgoszczy, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Honorowy Za zasługi dla Hufca Bydgoszcz-Miasto, Odznakę 75 lat Harcerstwa w Bydgoszczy, statuetkę „W uznaniu zasług dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego”. Od 2003 r. była członkiem IKS „Dębowy Liść” i sympatykiem IKS ZHP „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Druhna Regina Zwierowicz podporządkowała swoje pracowite życie ideałom zaczerpniętym z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, które złożyła w młodości. Służba Bogu, Polsce i bliźniemu stała się dla jej późniejszego życia drogowskazem. W ciągu ostatnich lat wiele chorowała. Mimo choroby przez wiele lat opiekowała się przyjaciółką, harcerką, ciężko chorą „przykutą” do łóżka. W ostatnich rozmowach często wracała wspomnieniami do swoich stron dzieciństwa. Ostatnie wydarzenia na granicy z Białorusią i wojna na Ukrainie mocno nadwerężyły jej wątłe już zdrowie. Spocznie na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy 15 marca o godzinie 12.00. W cichym śnie „spocznij już – Bóg jest tuż.” phm. Krystyna Miszczuk – Dwójczanka

152074780_4019602441393159_6600738036675504680_n

132258907_3857479654272106_7747304514386725274_n

ls1_2020

82410668_2685508694867088_3827311676055617536_n

2 kwietnia 2020 roku został powołany w wieku 87 lat na wieczną wartę hm. Jan Głodek, komendant Chorągwi Bydgoskiej ZHP w latach 1961-1969. Komendant chorągwi wydał rozkaz specjalny w którym ogłosił żałobę w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP do 6 kwietnia 2020 roku włącznie.

fsasf

90703836_657287411509372_1268587233040924672_n

Z żałobnej karty

26 marca 2020 roku został wezwany na Wieczną Wartę druh phm. Józef Wróblewski, członek Kręgu Seniorów „Dębowy Liść” Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, sympatyk Kręgu Seniorek „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku”, z którym bywał prawie na każdej zbiórce, wędrówce, rajdzie czy złazie.

Czuwaj!…Tak witał się z nami zawsze. Witał się z uśmiechem, pełen radosnego podejścia do życia i przyjaciół, zawsze życzliwy, pogodny i pełen energii oraz dobrego serca dla innych.

Był osobą nietuzinkową. Jako lekarz wykształcił wiele pokoleń następców, a jako sternik jachtowy działał społecznie w świecie żeglarskim i kajakarskim. Był organizatorem wielu imprez na rozpoczęcie i zakończenie sezonu, wigilii klubowych i zabaw w karnawale, jubileuszy Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Prawu Harcerskiemu był wierny do końca i z dumą nosił swoją czapkę harcerską z czasów, gdy był młodym przybocznym. Wciąż był strażnikiem proporca swojej byłej drużyny, z którym przychodził na wszystkie uroczystości harcerskie. Zawsze gotowy do służby jako ministrant na mszach harcerskich. Był obowiązkowy i szanujący drugiego człowieka.

Czuwaj DRUHU! Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

fot. phm. Mariola Czerwińska
Tekst na postawie informacji nadesłanych przez hm. Halinę Krystowczyk