Zespół Kadry Kształcącej


Zespół odpowiedzialny za kształcenie kadry hufca i organizację form szkoleniowych. W cyklu dwuletnim organizuje lub współorganizuje kursy przewodnikowskie i kursy drużynowych. Odpowiada za organizację i przeprowadzenie corocznych Warsztatów Rad Drużyn – wydarzenia szkoleniowego dla zastępowych, przybocznych, drużynowych i kadry szczepów. Współorganizuje inne formy doszkalające, takie jak warsztaty i dyskusje instruktorskie. Składa się z doświadczonych kształceniowców – posiadaczy OKK różnych szczebli, praktyków, specjalistów różnych dziedzin.

Szefową zespołu jest hm. Marta Borkowska (SOKK).

Kontakt z zespołem: marta.adamczyk@zhp.net.pl